Johan de Block


Levensverzekeringen

Zakelijke levensverzekeringen kunnen worden afgesloten als aanvullende arbeidsvoorwaarde, of als voorziening tussen vennoten. U dient hierbij te denken aan pensioenregelingen, prépensioen (VUT), nabestaandenvoorzieningen of compagnonverzekeringen.

Steeds meer bedrijven willen voor hun personeel iets extra’s doen, om ervoor te zorgen dat zij de werkgever langer trouw blijven. Indien er voor de bedrijfstak geen verplichte pensioenregeling is, kunt u als werkgever een regeling opstellen. Deze regeling kan zoveel mogelijk, rekening houdend met fiscale en juridische regelgeving, op uw wensen worden afgestemd. Zo ontstaat een collectieve regeling voor uw personeel met individuele wensen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de bestaande pensioenregeling aan te vullen met extra pensioen of prépensioen. Tevens kunnen allerlei hiaten (ANW- of WAO-gat) in de sociale uitkeringen worden gedicht.

Om risico’s bij overlijden af te dekken in samenwerkingsverbanden (VOF, Maatschap en Commanditaire vennootschap) kunt u een compagnonverzekering afsluiten. De vennoten/firmanten sluiten deze polis op elkaars leven, zodat bij overlijden van een van hen, een kapitaal vrijkomt om bijvoorbeeld een bankschuld af te lossen of erfgenamen uit te betalen. Hiermee wordt veelal voorkomen dat de onderneming bij overlijden (gedeeltelijk) verkocht moet worden, of extra belast wordt met een financiering.

Pensionregelingen en zakelijke risicoverzekeringen zijn complexe zaken die met allerlei regels en wetten te maken hebben. Indien u belangstelling of vragen heeft, kunt u dat kenbaar maken via de button op deze pagina